خبر فوق العاده مهم درباره بازنشستگان کشوری و رتبه بندی معلمان امروز

معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری درباره صدور احکام معلمان و فرهنگیان بازنشسته توضیحاتی داد. – ، معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام رتبه بندی 62 هزار معلم بازنشسته و همچنین مشمولان بخشنامه 230 (استفاده از معلمان در بخش اداری) که در …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021008214027319296/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C