خبر خوش برای بازنشستگان / واریز عیدی تا پایان بهمن برای این گروه از بازنشستگان + جزییات

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،رضا فیضی نژاد، اظهار کرد: به موجب تبصره پنج ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 21 آذرماه سال 1369 مجلس شورای اسلامی، – خبر خوش برای بازنشستگان / واریز عیدی تا پایان بهمن برای این گروه از بازنشستگان + جزییات خبر …
منبع خبر: اندیشه قرن
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021140988887517184/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C