خبر جدید از رتبه بندی فرهنگیان رسید + جزییات

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش و پرورش باید موضوع رتبه بندی معلمان به جد دنبال کند. نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: – نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش و پرورش باید موضوع رتبه بندی معلمان به جد دنبال کند. به گزارش …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021000275824713728/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA