خبرهای علمی مورد انتظار در سال جدید میلادی


تهران- ایرنا- «درمان کووید طولانی» و «تنظیم مقررات مربوط به هوش مصنوعی» از جمله موضوعاتی هستند که انتظار داریم در سال جدید میلادی، شاهد خبرهای مهمی در مورد آنها باشیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85345632/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C