خبرداغ برای همه بازنشستگان | زمان واریز عیدی بازنشستگان اعلام شد

طبق گفته معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری حقوق بازنشستگی، معوقات و عیدی پایان سال بازنشستگان سازمان آموزش و پرورش استثنایی به صورت یک جا به حساب شان واریز می شود . – میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این باره گفته است: با توجه به مشخص شدن مبلغ …
منبع خبر: مکتوب نامه
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021119541953409024/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%26%23124%3B-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85