خارجی‌ها می‌توانند در آزمون‌های فوق تخصصی پزشکی کشور شرکت کنند

امکان پذیرش مستقیم اتباع بیگانه در رشته‌های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به عنوان دستیار بین‌الملل در دانشگاه‌های علوم پزشکی فراهم شد.

به گزارش ایسنا، شورای آموزش پزشکی و تخصصی در یکصدمین نشست خود جزییات پذیرش مستقیم اتباع بیگانه در رشته‌های تخصصی، فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به عنوان دستیار بین‌الملل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را اعلام کرد.

در موضوع ۶ مصوبات یکصدمین نشست آموزش پزشکی و تخصصی آمده است:

«بررسی در خصوص پذیرش مستقیم اتباع بیگانه در رشته‌های تخصصی، فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به عنوان دستیار بین‌الملل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و اصلاح تبصره ۱ موضوع ۷ نودویکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی ۱۹ آبان ۱۳۹۸:

اتباع خارجی که متقاضی گذراندن دوره‌های تکمیلی تخصصی و رشته‌های فوق تخصصی هستند، مشروط به اینکه پس از فارغ التحصیلی در خارج از ایران فعالیت کنند، شرط دارا بودن مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز از شرایط الزامی شرکت در آزمون‌های پذیرش دستیار فوق تخصصی و دوره‌های تکمیلی تخصصی فلوشیپ در رشته‌های مورد نیاز افراد فوق الذکر نیست.

این افراد صرفاً با داشتن گواهینامه تخصصی صادره از دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور می‌توانند در آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و رشته‌های فوق تخصصی شرکت کنند.

مقرر شده است، آیین نامه مربوطه توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و مرکز خدمات آموزشی تنظیم شود.»

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111611667/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF