خاتمی: وزیر آموزش و پرورش در رتبه بندی معلمان تجدیدنظر کند

نماینده گلپایگان در مجلس با انتقاد از نحوه اجرای رتبه بندی معلمان گفت که وزیر آموزش و پرورش در رتبه بندی معلمان تجدیدنظر کند.

به گزارش ایسنا، مسعود خاتمی در جلسه علنی امروز در تذکری با انتقاد از افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: اختلاف قیمت بین کالاهای اساسی در دو شهر مختلف ناشی از نبود نظارت و کار کارشناسی است و اینکه سازمان تعزیرات عمومی با کمبود نیروی کارآمد مواجه است.

این نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت سرعت و قیمت اینترنت گفت: این شرایط باعث نارضایتی مردم شده است.

وی یادآور شد: کسب و کار و روزمرگی مردم با اینترنت در ارتباط است؛ امیدواریم وزیر ارتباطات فکری برای کیفیت و قیمت آن کند که این شرایط باعث اعتراض به حق مردم شده است.

خاتمی همچنین در تذکر دیگری به وزیر آموزش و پرورش، گفت: رتبه بندی معلمان هدیه ای از طرف مجلس به قشر آموزش و پرورش بود اما چرا به درستی اجرا نشد و در آن اعمال سلیقه صورت گرفت؟ وزیر آموزش و پرورش در رتبه بندی معلمان تجدیدنظر کند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101712104/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF