حل مشکلات آموزش و پروش به دورخیزی جدی‌تر نیاز دارد


زنجان – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش گفت: حل مشکلات آموزش و پروش به دورخیزی جدی‌تر و به تحولی در سطح بلوغ عالی مدیریتی نیاز دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85344598/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF