جشن تکلیف سیاسی دانش آموزان رأی اولی

همایش «جشن تکلیف سیاسی دانش آموزان رای اولی شهر تهران»، سه شنبه ۲۴ بهمن با حضور وزیر آموزش و پرورش و ۱۲ هزار دانش آموز دختر و پسر مدارس مناطق ۲۱ گانه تهران در استادیوم آزادی برگزار شد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402112417321/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C