جزییات دریافت بیمه تکمیلی کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اعلام شد

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی، جزییات ارایه بیمه تکمیلی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، داریوش جاوید، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به صدور بخشنامه بیمه تکمیلی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه سال جاری گفت: متمم بیمه تکمیلی در تاریخ ۲۵ بهمن ماه صادر شد. یکی از رسالت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در راستای سند تحول و تعالی، ارائه طرحهای آموزشی، درمانی و بیمه‌های تخفیف دار برای بهره‌مندی اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی سالیان سال است که نسبت به ارائه بیمه تکمیلی اقدام کرده است، افزود: در سال گذشته براساس ۶ شاخصی که مدنظر اعضای کمیسیون معاملات سازمان مرکزی بود، مناقصه برگزار شد. در این مناقصه برای ۱۴ شرکت بیمه ای معتبر که مورد تأیید همه اعضای کمیسیون معاملات بودند، اسناد مناقصه ارسال شد و پس از جمع بندی براساس شاخصهای ۶ گانه و یک طرح علمی، شرکت بیمه دی سال انتخاب شد.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: در سالهای گذشته سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی اسناد مناقصه را به شرکت های بیمه ای ارسال می کرد و پس از تکمیل اسناد توسط شرکت‌های بیمه گر، شرکتی که کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر داشت، به عنوان شرکت برنده انتخاب می شد.

جاوید خاطرنشان کرد: اما در سال ۱۴۰۲ براساس بخشنامه بیمه مرکزی، سازمانها و ارگانهایی که بیش از ۲۰ هزار نفر پرتفوی بیمه تکمیلی داشته باشند، قیمت آنها توسط بیمه مرکزی مشخص می شود. از آنجایی که دانشگاه آزاد اسلامی حدود ۸۰ هزار نفر عضو اصلی و تحت تکفل دارد، مشمول این بخشنامه شد، به همین دلیل در سال جاری براساس نوع تعهدات بیمه ای، نرخها توسط بیمه مرکزی مشخص شد.

وی به تشریح تفاوت بیمه تکمیلی امسال با سالهای گذشته در دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت و گفت: تفاوت امسال با سالهای گذشته در این است که نرخ های پرتفوهای بالای ۲۰ هزار نفر توسط بیمه مرکزی مشخص می شود و شرکت های بیمه ای به تنهایی قادر به اعلام نرخها نخواهند بود.

جاوید با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه بیمه تکمیلی تا سال گذشته دارای دو طرح عادی و ویژه بود، اظهار کرد: سال گذشته تمهیداتی انجام شد و علاوه بر طرح عادی و ویژه (طرح یک و دو)، سه طرح دیگر شامل «طرح پایه»، «طرح سه» و «طرح چهار» اضافه شد. طرح پایه ویژه همکارانی است که تمایل دارند از بیمه تکمیلی با نرخ پایین تری استفاده کنند. همچنین طرح سه و چهار برای آن دسته از همکارانی است که خود یا افراد تحت تکفل دچار بیماری خاصی هستند و می خواهند از تعهدات بیمه ای بیشتری استفاده کنند. طرح‌های پایه، سه و چهار در راستای افزایش رفاه همکاران ایجاد شده است.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: مبلغ عضویت همکاران و افراد تحت تکفل آنها در طرح پایه پس از کسر یارانه ای که دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت می کرد در سال گذشته ۱۸ هزار تومان بود که این مبلغ در سال جاری به ۱۵ هزار تومان کاهش یافته است. همچنین سهم همکاران و افراد تحت تکفل آنها در طرح یک در سال گذشته ۱۰۳ هزار تومان بود که خوشبختانه امسال این رقم به ۸۵ هزار تومان کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در طرح دو همکاران در سال گذشته ۱۸۸ هزار تومان بابت عضویت خود و افراد تحت تکفل پرداخت می کردند که امسال با افزایش حدود ۶ درصد به رقم ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. در طرح ۳ همچنین همکاران در سال گذشته مبلغ ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می کردند که امسال باید ۴۳۵ هزار تومان پرداخت کنند. همچنین همکاران علاقه مند به عضویت در طرح ۴ که در سال گذشته ۴۱۰ هزار تومان پرداخت می کردند، امسال باید ۷۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد، جاوید با تأکید بر اینکه امسال قیمت ها توسط بیمه مرکزی مشخص و اعلام شده است، گفت: تمام تلاش مسؤولان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، رفع دغدغه های همکاران است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112618800/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85