جزئیات واریز درخواست معلمان در روزهای پایانی سال

به گزارش آفتاب نو، علی فرهادی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پرداخت مطالبات معلمان گفت: – به گزارش آفتاب نو، علی فرهادی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع این وزارتخانه آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پرداخت مطالبات معلمان گفت: معلمان حق تدریس دارند…
منبع خبر: آفتاب شماره
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021244653705318400/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84