جاسوسی هکرها از دوربین‌های امنیتی از پشت دیوار


تهران- ایرنا- تحقیقات جدید نشان داده است هکرها می‌توانند از پشت دیوارها و از طریق امواج الکترومغناطیس ساطع شده از سیم‌های دوربین، از دوربین‌های امنیتی جاسوسی کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85384496/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%87%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1