توجه به دانش‌آموزان المپیادی سبب کسب نتایج بهتر در مسابقات جهانی می‌شود


تهران- ایرنا- دانش‌آموز المپیادی رشته ریاضی و دانشجوی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه توجه بیشتر به المپیادی‌ها سبب کسب نتایج بهتر در مسابقات جهانی می‌شود، گفت: احیای باشگاه دانش‌پژوهان جوان سبب رسیدگی بیشتر به این قشر از دانش‌آموزان می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85377193/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C