تمدید عضویت ساعی در هیأت نظارت بر مطبوعات


تهران- ایرنا- رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه تمدید عضویت محمدحسین ساعی به عنوان نماینده این شورا در هیات نظارت بر مطبوعات را برای اجرا ابلاغ کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85379665/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA