تقویم آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران ابلاغ شد/ آغاز کلاس‌ها از ۱۴ بهمن

پرونده نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه علوم‌پزشکی ایران با آغاز انتخاب واحد در روز شنبه ۷ بهمن باز می‌شود و با برگزاری آخرین روز امتحانات بسته می‌شود.

به گزارش ایسنا، فرایند انتخاب واحد نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه علوم‌پزشکی ایران از روز شنبه ۷ بهمن ماه آغاز می‌شود و روز جمعه ۱۳ بهمن ماه به پایان می‌رسد.

تقویم آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران بیانگر این است کلاس‌های این مرکز آموزشی از روز شنبه ۱۴ بهمن ماه آغاز می‌شود و فرایند برگزاری کلاس‌های درس دانشجویان تا روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه سال آتی ادامه دارد. 

فرصت ۳ روزه حدف و اضافه دانشجویان از روز شنبه ۲۸ بهمن ماه آغاز می‌شود و روز دوشنبه ۳۰ دی ماه به پایان می‌رسد. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فرصت حذف اضطراری از روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ آغاز می‌شود و چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه سال آتی به پایان می‌رسد. 

فرایند ۱۹ روزه امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی تهران از روز شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ آغاز می‌شود و روز چهارشنبه ۱۳ تیر ماه سال آتی به پایان می‌رسد. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101611262/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7