تقویت زبان‌آموزی ابتدایی‌ها، روی میز آموزش و پرورش

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بر لزوم تدوین یک مدل نظارتی هوشمند برای رصد و پایش فعالیت‌ها و برنامه‌های ابتدایی از سطح ستاد تا مدرسه تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، حمید طریفی‌حسینی در اولین جلسه با اعضای ستادی معاونت آموزش ابتدایی، ضمن تشکر و تجلیل از برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات معصومه نجفی پازوکی و کارکنان ستادی معاونت آموزش ابتدایی در خدمت به دانش‌آموزان ابتدایی کشور، وحدت و انسجام درونی و تعاملات فعال و اثربخش بین‌بخشی و فرابخشی و تمرکز بر احیای هویت دوره ابتدایی به عنوان عنصر شکل‌دهنده به سیاست‌ها، برنامه‌ها، اقدامات و فعالیت‌های معاونت آموزشی را رمز موفقیت و پیشبرد امور در معاونت آموزش ابتدایی برشمرد.

طریفی‌حسینی با اشاره به ضرورت کیفیت‌بخشی آموزشی و تقویت مدارس دولتی، اذعان کرد: زبان‌آموزی برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی و توانمندسازی نیروی انسانی دو مسئله مهم در معاونت ابتدایی است و گام‌های خوبی در این دو حوزه برداشته شده که باید تقویت شود.

و افزود: زبان‌آموزی اساس و زیربنای کسب مهارت‌های تفکر و استدلال کودکان است و تقویت بعد زبان‌آموزی و پرورش‌ شناختی با تمرکز بر ظرفیت‌های ادراکی، شناختی، هیجانی و رفتاری و کارکردهای عالی شناختی و فراشناختی زیربنای یادگیری و آموزش در دوره کودکی و فراهم کردن زمینه‌های بروز خلاقیت‌ها و استعدادهای متفاوت دانش‌آموزان از اولویت‌های مهم معاونت خواهد بود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: از گذشته تا به حال موضوع انسداد مبادی بی‌سوادی و جذب بازمانده‌های از تحصیل، توسعه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی با تاکید بر دانش‌آموزان روستایی و عشایری، مرزی و دوزبانه و چندپایه از موضوعات مهم و اولویت‌دار معاونت آموزش ابتدایی بوده‌اند که در دوره جدید راهبری امور در معاونت آموزش ابتدایی با رویکرد متفاوت و در قالب برنامه‌های جامع بین‌بخشی و فرابخشی باید مورد رسیدگی قرار گیرند.

طریفی‌حسینی با اشاره به ضرورت احیای هویت دوره ابتدایی و ویژگی‌های رشدی دانش‌آموزان در این دوره بر طرح‌ریزی تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در تناسب با این امر و همچنین انجام کارها به‌صورت نظام‌مند، پیوسته و شبکه‌ای با همکاری سایر معاونت‌های آموزشی و تخصصی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش، از تنقیح سیاست‌ها، قوانین و مقررات مرتبط با حوزه آموزش ابتدایی در سطوح درون و بیرون از وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های این معاونت یاد کرد.

طریفی در بخشی از سخنان خود در خصوص اهمیت نظام مدیریت و اداره امور مدارس، تسلط مدیران مدارس بر آئین‌نامه اجرایی مدارس را ضروری دانست و گفت: مدیران و ارکان مدیریتی مدرسه باید نسبت به اختیارات و اموری که به آنها تفویض شده آگاه بوده و در مقابل، به آنچه برعهده آن‌ها است پاسخگو باشند.

معاون وزیر آموزش و پرورش نظارت جدی بر عملکرد تمامی مدارس ابتدایی را امری مهم تلقی کرد و در این راستا لزوم تدوین یک مدل نظارتی هوشمند برای رصد و پایش فعالیت‌ها و برنامه‌ها از سطح ستاد تا مدرسه با تاکید بر نظارت فرایندی و توجه به رضایت والدین و دانش‌آموزان را یادآور شد.

طریفی‌حسینی اضافه کرد: مهم‌ترین عنصر در آئین‌نامه مسیر رشد معلمی که به منظور استقرار گام بعدی نظام رتبه‌بندی معلمان و در جهت رشد و تعالی و ارتقاء رتبه‌های معلمان در حال تنظیم است، عنصر توانمندسازی معلمان است که در این راستا باید به صورت تخصصی و منطبق با یک الگوی خودتوانمندسازی شرایط رشد و تعالی معلمان را با محوریت مدرسه فراهم کرد.

طریفی‌حسینی در پایان ضمن تاکید بر بهره‌گیری از برنامه‌های جامع در حوزه آموزش ابتدایی، خاطرنشان کرد: در مسیر پیش‌رو بر انجام تغییرات و تحولات اساسی حوزه آموزش ابتدایی تمرکز خواهد شد و از تجاربی که در معاونت و در سایر بخش‌های وزارت و استان‌ها و در ادوار مختلف وجود دارد قطعا استفاده می‌شود و طرح‌هایی که نتایج مطلوبی به همراه داشته‌اند همچون طرح‌های معطوف به زبان‌آموزی، آموزش معلمان و انسداد مبادی بی‌سوادی و امثال آن تبدیل به فرایند جاری درون نظام آموزش ابتدایی شده و تا حد ممکن از اجرای طرح‌های پراکنده اجتناب خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش ابتدایی، وی در پایان تصریح کرد: ضمن آنکه چند برنامه اساسی عمیق را در اولویت خود قرار داده و آن‌ها را تبدیل به فرایندهای جاری معاونت خواهیم کرد؛ در عین حال برای شادابی و نشاطی که به لحاظ آموزشی باید در مدارس ایجاد بشود با اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی در قالب انواع پویش‌ها و یا طرح‌های مناسبتی و فصلی برنامه داریم.

این جلسه با معرفی افراد و تقدیر از معصومه نجفی‌ پازوکی پایان یافت.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111713098/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4