تفاهم‌نامه توسعه رشته حمل و نقل بین سازمان راهداری و معاونت آموزش متوسطه منعقد شد


تهران- ایرنا- همزمان با گرامیداشت ایام دهه فجر، تفاهم‌نامه توسعه رشته حمل و نقل بین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با هدف تقویت و گسترش هنرستان های مرتبط با حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای موجود و همچنین حمایت از تاسیس و راه اندازی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای منعقد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85375797/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4