تعیین معوقات معوقه معلمانی که در دی و بهمن ماه محکوم شده اند

امور مالی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد معوقات رتبه بندی معلمان و فرهنگیانی که رتبه بندی آنها در ماه گذشته یا همین ماه صادر شده و معوقات آنها واریز نشده است، در این ماه به حساب آنها واریز شده است. این اطلاعیه افزود: این موضوع شامل بازنشستگان نمی شود. و همچنین مسائل مالی.
منبع خبر: نواندیش
طبقه بندی اخبار: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021205014998190080/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1