تعیین شاخص ظرفیت پذیرش دانشجو/ راه‌اندازی ارشد مهندسی آب – گرایش رودخانه

راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد مهندسی آب – گرایش رودخانه و اکوسیستم‌های آبی و شاخص تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال ۱۴۰۳ در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس مصوب شد.

به گزارش ایسنا، کردنائیج، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس در شورای این دانشگاه اظهار کرد: در نشست پیشین شورای دانشگاه دلایل توجیهی و سوابق رشته و امکانات گروه و روند تصویب آن در شورای آموزشی و کمیسیون جامع برنامه ریزی آموزشی مطرح شد. پس از طرح موضوع و لزوم بررسی پیشنهادات مطرح شده از سوی روسای برخی از دانشکده ها، ادامه بررسی تصویب رشته به جلسه امروز موکول شد.

وی تاکید کرد: در فاصله زمانی بین دو نشست شورای دانشگاه نشستی مشترک با دانشکده های مهندسی عمران و محیط زیست و پردیس نور در دانشکده کشاورزی برگزار و برخی از موارد پیشنهادی از جمله اضافه شدن دو درس پیشنهادی از سوی دانشکده منابع طبیعی به دروس اختیاری و تدریس دروس از سوی اساتید پردیس نور مورد بررسی و تایید قرارگرفت.

در ادامه پس از سخنان ولی سامانی در خصوص برگزاری این رشته در دانشکده کشاورزی و نحوه همکاری با دانشکده ها، موضوع راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مهندسی آب – گرایش رودخانه و اکوسیستم های آبی به اتفاق آرا تصویب شد.

همچنین ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال ۱۴۰۳ در نشست هیات رییسه دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و ظرفیت هر دانشکده بر اساس تعداد اعضای هیأت علمی و مرتبه علمی آنان،‌ تعداد دانشجویان هر گروه و تعداد دانشجویان سنواتی، امکانات گروه های هر دانشکده و … جمع بندی شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101913459/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4