تعطیلی مدارس مشهد شنبه 16 دی 1402 واقعیت دارد؟

با توجه به آلوده بودن هوای مشهد طی این مدت این سوال برای والدین و دانش آموزان مطرح شده است که آیا مدارس مشهد شنبه شانزدهم دی 1402 به علت آلودگی یا سردی هوا تعطیل است یا خیر؟ – به گزارش قدس خراسان، با توجه به آلوده بودن هوای مشهد این سوال برای والدین و دانش آموزان مطرح شده …
منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021045427642830848/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F