تعداد شهدای دانش آموز کرمان به 23 تن رسید

بنا بر اعلام مشاور امور شاهد و ایثارگران وزیر آموزش و پرورش تعداد شهدای دانش آموز انفجار تروریستی کرمان به 23 تن افزایش یافته است و بیش از 20 دانش آموز در بیمارستان ها بستری هستند. – بنا بر اعلام مشاور امور شاهد و ایثارگران وزیر آموزش و پرورش تعداد شهدای دانش آموز انفجار …
منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021039060468703232/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF