تصویب دوره علمی کاربردی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه علمی کاربردی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علمی کاربردی از تصویب و تدوین دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد.

به گزارش ایسنا، علیرضا جمالزاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در راستای تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با مرکز اطلاعات مالی ایران، گروه تخصصی برنامه ریزی درسی مدیریت و خدمات اجتماعی شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره آموزش عالی آزاد با عناوین مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه عموم کارکنان و اشخاص مشمول و دوره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه کارکنان موسسات مالی و اعتباری را تصویب کرد.

جمالزاده در ادامه اظهار داشت: نظر به اهتمام جدی قانونگذاران و دستگاه‌ قضایی کشور به مبارزه با جرائم پولشویی و اهمیت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در این زمینه، دانشگاه جامع علمی کاربردی با هماهنگی و بهره مندی از ظرفیت های قانونی و تخصصی مرکز اطلاعات مالی کشور به طراحی و تدوین دوره های آموزشی مختلف اقدام و در حال حاضر دو دوره آن را تصویب کرده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: برخی از مباحث و محتوای آموزشی این دوره‌ها شامل شناخت مفاهیم عمومی، قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و رعایت آن، شناخت شاخص های کلان عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی مندرج در آیین نامه و شاخص‌های تخصصی اشخاص مشمول، آشنایی با رئوس کلی توصیه‌ها و استانداردهای بین المللی در حوزه مبارزه با پولشویی، نظارت و کنترل داخلی و شناخت فرایندهای عملیاتی موسسات مالی و اعتباری و ارتباط آن با فعالیت‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم است که با همکاری جمعی از متخصصان و صاحبنظران این حوزه طراحی و تدوین شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی، جمالزاده گفت: دوره مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ۱۲ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی و دوره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت ۲۰ ساعت آموزش نظری و ۱۰ ساعت آموزش به صورت عملی برای اجرا در مراکز مجری ذیل دانشگاه جامع علمی کاربردی با رویکرد عملیاتی و اجرایی در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101611245/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85