تشکیل کمیته انتصابات در صندوق ذخیره فرهنگیان/ تعیین شاخص‌هایی جهت بررسی صلاحیت‌ها

بر اساس اعلام صندوق ذخیره فرهنگیان، برای نخستین بار در این صندوق، کمیته انتصاب اعضای هیات مدیره شرکت‌ها براساس شاخص‌های کیفی، صلاحیت حرفه‌ای و شایسته‌سالاری در دوره جدید مدیریت صندوق تشکیل شده و کلیه انتصابات در چارچوب شاخص‌های تعیین شده صورت می‌پذیرد.

به گزارش ایسنا، طی یک سال و نیم اخیر در چارچوب سیاست‌های هیات مدیره صندوق، کمیته‌هایی جهت بهبود عملکرد، توسعه فعالیت‌ها و نظارت بر امور راه‌اندازی شد که کمیته انتصاب اعضای هیات‌مدیره و مدیران‌عامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه جزو این کمیته‌های هفت گانه است.

این کمیته، برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، طبق اصول علمی، شاخص‌هایی جهت امتیازدهی و تعیین صلاحیت بر اساس استانداردها تعیین کرده و برای هر فردی که جهت مصاحبه در کمیته انتصابات حضور پیدا می‌کند، بر اساس دو شاخص اصلی تجربه و سوابق شغلی و تحصیلی و نیز امتیاز دریافتی طی مصاحبه حضوری مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت افرادی که بالاترین امتیاز را کسب می‌کنند برای سمت‌های مورد نظر انتخاب می‌شوند.

در شاخص کلی سوابق که امتیاز بالایی دارد، سوابق تحصیلی، افتخارات بین‌المللی و سابقه معلمی و سوابق مدیریتی فرد بر اساس اسناد و مدارک تحصیلی و مدیریتی بررسی می شود.

شاخص‌هایی مانند مدرک تحصیلی، کیفیت دانشگاه محل تحصیل و حتی تطبیق مقاطع تحصیلی با سمت پیشنهادی از جزییات مربوط به امتیازات سوابق تحصیلی است. همچنین در بخش سوابق مدیریتی، شاخص‌های موجود در رزومه فرد مثل پست‌های مدیریت ارشد قبلی، مقیاس شرکت‌ها و شغل‌های مرتبط قبلی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

با توجه به سیاست‌ها و تعهد مدیران ارشد صندوق مبنی بر اولویت انتصاب فرهنگیان و خانواده درجه یک آنان در موسسه، هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه، به این گزینه امتیاز ویژه ای اختصاص یافته است لذا در شرایط برابر، اولویت انتصاب با فرهنگیان عضو موسسه و خانواده آنان می باشد.
روند حضور افراد در کمیته انتصابات به این ترتیب است که پس از بررسی مدارک، مستندات و رزومه افراد، کسانی که حائز بیشترین امتیاز شدند، جهت مصاحبه حضوری دعوت شده و بر اساس ۵ شاخص رفتاری و شخصیتی، تخصص تجربی مرتبط با ماموریت شرکت، دانش مالی و اقتصادی و بازاریابی، مهارت‌ها و توانمندی‌های مدیریتی و کیفیت برنامه پیشنهادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

از سویی دیگر نحوه پاسخگویی و ارائه فرد در جلسه مصاحبه شامل مهارت در پاسخگویی، تسلط بر موضوعات و سطح ارتباط برنامه‌های پیشنهادی با ماموریت شرکت در کسب امتیاز موثر است.

در فرایند بررسی صلاحیت افراد در کمیته انتصابات، افرادی که از تخصص و تجربه لازم برای اهداف سازمان برخوردار و دارای بالاترین امتیاز هستند، مسئولیت به آنها سپرده می شود تا با بهره گیری از تجربیات و سوابق علمی خود در راستای افزایش ارزش‌آفرینی و سودآوری موسسه گام بردارند.

همچنین با توجه به اولویت جذب فرهنگیان و خانواده آنان، در حال حاضر حدود ۴۴ درصد از مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه از خانواده معزز فرهنگیان انتخاب شده‌اند که از تخصص، تبحر و تعهد لازم برای اهداف سازمان برخوردارند و در این راستا تقریبا ۸۰ درصد از استخدام‌ها و بکارگیری نیروها در ستاد صندوق در این دوره مدیریتی از فرهنگیان و خانواده اعضای صندوق صورت گرفته است.

همچنین عملکرد اعضای هیات‌مدیره و مدیران موسسه، هلدینگ‌ها و شرکت‌ها به صورت دوره‌ای و در بازه‌های سه ماهه و شش ماهه مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به جایگزینی و تقویت هیات‌مدیره‌ها اقدام لازم به عمل خواهد آمد، کما اینکه طی یک سال گذشته چندین مورد تغییرات مدیریتی در راستای بهبود عملکرد شرکت‌ها صورت گرفته است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101711960/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C