ترکیب رباتیک و هنر آشپزی؛ طلوع تعامل انسان با ربات‌های خوردنی


تهران- ایرنا- محققان ژاپنی مطالعه ای درباره ربات های خوردنی انجام داده و تجربه مصرف این ربات‌های متحرک را بررسی کردند؛ مطالعه ای که آغازگر تعامل انسان با ربات‌های قابل خوردن است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85380254/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C