تذکر به دانش آموزان پایه دوازدهم/ آزمون تمام الکترونیک برگزار می شود

رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان پایه دوازدهم، توجه داشته باشند نمره ای که در هر درس در خرداد ماه تولید می کنند، – ملاک ایجاد سابقه تحصیلی آنها خواهد بود. به گزارش در ادامه با تاکید بر اینکه دانش آموزان در همه دروس ایجاد سابقه را داشته …
منبع خبر: پرسون
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021103544533630976/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%2F-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1