تدریس دانشجویان ممتاز، موجب ارتقای کیفیت آموزشی می‌شود/تاکید بر برگزاری منظم


تهران- ایرنا- سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر نقش دانشجویان ممتاز (تدریس‌یاران) را در ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان موثر توصیف کرد و گفت: کلاس‌های تدریس‌یاران باید با نظم و برنامه مشخصی ارائه و در این کلاس‌ها کمبودهای درسی برخی دانشجویان جبران شود. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85385209/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF