تحویل 14 پروژه در قالب 300 کلاس درس به آموزش و پرورش لرستان

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان از تحویل 14 پروژه در قالب 300 کلاس درس تا پایان اسفند ماه به آموزش و پرورش استان خبر داد.

– ایسنا/لرستان مدیرکل نوسازی مدارس لرستان از تحویل 14 پروژه در قالب 300 کلاس درس تا پایان اسفند ماه به آموزش و پرورش استان خبر داد.

یونس بهاروند ایرانیا امروز 25 بهمن ماه در نشست خبری با خبرگزاری های استان، بیان کرد: هم اکنون 196 پروژه در قالب680 کلاس در دست اجرا داریم.

وی افزود: امسال 14 پروژه در قالب 300 کلاس درس تا پایان اسفند ماه تحویل آموزش و پرورش می شود.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان در خصوص تعمیر سرویس های بهداشتی، گفت: به نسبت اعتبارات تخصیص داده شده نزدیک 50 درصد کار انجام شده است.

بهاروند ایرانیا، طلب پیمانکاران را 80 میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: امید می رود با تخصیص اعتبارات بتوانیم این طلب را پرداخت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: پیشرفت پروژه ها بیش از تخصیص هایی بوده که پرداخت شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان در خصوص آسفالت، قیر و ایزوگام فضاهای آموزشی در لرستان، گفت: سال گذشته 52 هزار مترمربع آسفالت با 193 هزار متر مربع ایزوگام انجام شده؛ این درحالیست که امسال 63 هزار متر مربع آسفالت و 98 هزار مترمربع ایزوگام مدارس انجام شده است.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021114727541680128/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4