تجدید میثاق جامعه دانشگاهی با امام(ره)/توسعه خوابگاه‌های متاهلی هدف اول وزارت علوم


تهران- ایرنا- ایام دهه فجر در دومین هفته بهمن در دانشگاه‌ها و مجموعه آموزش عالی با برگزاری جشن‌های مختلف، تجدید میثاق جامعه دانشگاهی با امام خمینی (ره) همچنین اخباری از تکمیل طرح‌های پیشین و ساخت خوابگاه‌های متاهلی جدید سپری شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85379516/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C