تایید پرونده ۲۲ نفر از متقاضیان تدریس حرفه ای در دانشگاه علمی کاربردی

تایید پرونده ۲۲ نفر از متقاضیان تدریس حرفه ای در دانشگاه علمی کاربردی

تعداد 22 نفر متقاضی تدریس تجربی در گروه فرهنگ و هنر در رشته های تخصصی طراحی و دوخت لباس، پارچه، موسیقی و صنایع دستی (فرش) دانشگاه علمی کاربردی تایید شدند.

به گزارش اسناچهاردهمین جلسه از هشتمین جلسه کمیته حسابرسی دانشگاه با حضور حسین بلندی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، در این جلسه از مجموع 76 پرونده بررسی شده در سه گروه فرهنگی و هنری، اداری و خدمات اجتماعی و صنعت، 22 پرونده متقاضی برای دریافت مجوز حضور داشتند. سمت کارشناس/تدریس تجربی در گروه فرهنگ و هنر در رشته های تخصصی طراحی خیاطی، پوشاک، منسوجات، موسیقی و صنایع دستی (فرش) 33 مورد برای گروه مدیریت و خدمات اجتماعی در حوزه های تخصصی مدیریت دفاعی، علوم انتظامی و علوم ورزشی و تربیت بدنی، امداد و نجات، مدیریت و خدمات هتلداری و گردشگری و 14 مورد برای گروه صنعت در حوزه های تخصصی ایمنی، بهداشت و محیط زیست تایید شد.(HSE)، برق، صنایع غذایی، مکانیک و تاسیسات.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1402122718934/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C