بی‌نیازی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نسبت به واردات تجهیزات آزمایشگاهی


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور از بی نیاز شدن دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نسبت به واردات تجهیزات آزمایشگاهی خبر داد و تاکید کرد: تمرکز حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی از این پس حرکت به سمت تامین نیاز بخش‌های مختلف صنعت است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85341118/%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C