برگزاری آزمون سنجش صلاحیت حرفه ای دانش آموزان در 23 رشته

برگزاری آزمون سنجش صلاحیت حرفه ای دانش آموزان در 23 رشته

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب فنی و حرفه ای و دستیار وی از برگزاری آزمون سنجش صلاحیت حرفه ای (قضاوت موقعیتی) برای دانش آموزان 23 شاخه فنی و حرفه ای در چهار رشته صنعتی، خدماتی، هنری و کشاورزی خبر داد. با همکاری معاونت آموزش متوسطه و دانشگاه فرهنگیان.

به گزارش ایسنا. حسن آقابابایی گفت: این آزمون در روزهای 30 و 3 اسفند ماه سال جاری به صورت الکترونیکی و بر روی بستر سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری (LTMS) برگزار شد و حدود 3000 داوطلب و دانش آموز علاقه مند در سراسر کشور ثبت نام یا در این آزمون شرکت کردند. . بقیه امتحانات سایر رشته های تخصصی این شعبه نیز در اوایل سال 1403 هجری قمری برگزار می شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب فنی و حرفه ای و دستیاران افزود: آزمون های صلاحیت حرفه ای (قضاوت موقعیتی) بر اساس تحلیل پیامدهای شایستگی ها در دنیای کار و استانداردهای حرفه ای در چارچوب مفهومی طراحی شد. رویکرد ارزشیابی مبتنی بر عملکرد به منظور اصلاح و بهبود برنامه های درسی و ارزیابی صلاحیت حرفه ای دانش آموزان داوطلب در پایه دوازدهم در رشته های تحصیلی فنی و حرفه ای اجرا شد.

آقابابای ادامه داد: سوالات آزمون استعداد حرفه ای نوع نوشتاری عملکردی توسط اعضای شورای برنامه ریزی و نگارش رشته با استفاده از ابزار سنجش چهارگزینه ای و بر اساس نتایج عملکرد حرفه ای در دنیای واقعی کار طراحی شده است. این سوالات بر اساس پروژه ای با شرح فنی تدوین شده و طرح پاسخ های صحیح و انحرافی از تحلیل خطاهای رایج افراد غیرمتخصص در موقعیت های کاری به دست آمده است.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1402122316794/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B3-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87