برای عمری طولانی‌تر در هر سنی که هستید سیگار را ترک کنید


تهران- ایرنا- مطالعه جدید محققان دانشگاه تورنتو حاکی است افرادی که سیگار را ترک می‌کنند تنها پس از چند سال با مزایای مهمی در زمینه بهبود طول عمر مورد انتظار رو به رو می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85384701/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF