با اضطراب شب امتحان چه کنیم؟


تهران – ایرنا – با آغاز فصل امتحانات، اضطراب ناشی از شرکت دانش‌آموزان و دانشجویان در آزمون، به یکی از دغدغه‌های والدین تبدیل می‌شود؛ راهکاری که روانشناسان و مشاوران آموزشی در این زمینه ارایه می کنند، اولویت بندی مطالعه و مدیریت زمان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85346281/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85