باشگاه دانش‌پژوهان جوان از ادغام تا احیا/عاملی که سبب میل مهاجرت در نخبگان شد


تهران- ایرنا- پانزدهم بهمن جشن احیای باشگاه دانش پژوهان جوان در حالی با حضور رییس جمهور برگزار شد که این سازمان از زمان تاسیس اولیه در سال ۷۳ تاکنون با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده به طوری که در دهه ۹۰ که از آن به عنوان دوران تاریک باشگاه یاد می‌شود، به دلیل نبود مرکزی برای حمایت معنوی از نخبگان، با میل به مهاجرت در این قشر روبرو بودیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85376389/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA