این معلمان بازنشسته نمی شوند + جزئیات

به گزارش اقتصاد ایران، برای خدماتی که در مهریه پذیرفته نمی شود نمی توانیم از قدرت خرید استفاده کنیم. فرهادی از برگزاری آزمون استخدامی در سال 1403 خبر داد و گفت: – برای خدماتی که در مهریه پذیرفته نشده است نمی توانیم از قدرت خرید استفاده کنیم. فرهادی از برگزاری آزمون های استخدامی در سال 1403 هجری قمری خبر داد و گفت:
منبع خبر: اقتصاد ایران
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030300442857390080/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA