انقلاب اسلامی در کتب درسی؛ از روزهای انقلاب تا اتفاقات بعدش

بنابر اعلام سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مفاهیم مرتبط با انقلاب اسلامی از زمینه‌های ایجاد انقلاب تا حوادث روزهای انقلاب و همچنین اتفاقات بعد از این واقعه عظیم تاریخی، در کتب درسی مقاطع و پایه‌های مختلف و به اقتضای سن دانش‌آموزان گنجانده شده است.

به گزارش ایسنا، مفاهیم مرتبط با انقلاب اسلامی در کتب درسی مقاطع و پایه‌های مختلف تحصیلی گنجانده شده است که از آن جمله می‌توان به درس آمادگی دفاعی نهم، درس سوم با عنوان انقلاب اسلامی اشاره کرد.

همچنین در کتاب آمادگی دفاعی دهم، در فصل دوم، درس سوم با عنوان انقلاب اسلامی؛ کتب استان شناسی مختلف، دروسی با عنوان دستاوردهای استان پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی؛ پیام‌های آسمانی پایه نهم درس نهم با عنوان انقلاب اسلامی؛ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم درس بیستم با عنوان ایران در مسیر انقلاب اسلامی و درس بیست و یکم پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، درس بیست و پنجم آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و درس بیست و ششم بیداری اسلامی در جهان اسلام در مورد تاثیر جریان پیروزی انقلاب اسلامی بر مسیر بیداری اسلامی در جهان اسلام سخن گفته است.

تاریخ ۳ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم درس دهم با عنوان انقلاب اسلامی و درس یازدهم با عنوان استقرار و ثبیت نظام جمهوری اسلامی فصل نهم اسلام و انقلاب اسلامی؛ فارسی پایه هفتم – فصل پنجم با عنوان اسلام و انقلاب اسلامی چهاردهم با عنوان امام خمینی به سیر زندگی امام (ره) و وقایع سال ۱۳۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی پرداخته است.

فارسی پایه هشتم نیز در فصل پنجم با موضوع اسلام و انقلاب اسلامی، در درس سیزدهم با عنوان ادبیات انقلاب، این مفهوم مهم را برای دانش آموزان تبیین می‌کند.

کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم، فصل هشتم با موضوع سقوط حکومت شاهنشاهی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، در درس پانزدهم با عنوان انقلاب اسلامی و درس شانزدهم با عنوان ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب به تشریح وقایع قبل و بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی پرداخته است.

هدیه‌های آسمان پایه پنجم درس چهاردهم با عنوان بزرگ مرد تاریخ به روایت گوشه‌هایی از زندگی امام خمینی (ره) و و وقایع دوران انقلاب اسلامی می پردازد. همچنین در درس پانزدهم با عنوان بهمن همیشه بهار در قالب یک داستان کودخانه به روایت داستانی از خوشحالی و شور و شوق مردم در برگزاری جشن ۲۲ بهمن و فراهم کردن مقدمات آن در  مدرسه می پردازد. در درس شانزدهم همین کتاب با عنوان روزنامه‌های دیواری نیز قصه‌ای از یک مدرسه که در تکاپوی درست کردن روزنامه دیواری به مناسب دهه فجر هستند نقل شده است.

کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم درس هشتم با عنوان بعد فرهنگی هویت ایران، به نقل مطالبی از انقلاب اسلامی پرداخته شده است.

کتاب تحلیل فرهنگی پایه یازدهم و دوازدهم، درس اول با عنوان تداوم و پیوستگی فرهنگی ما ایرانیان مطلبی در مورد دوران انقلاب اسلامی آورده شده است

کتاب جامعه شناسی یک، درس سیزدهم با عنوان هویت ایرانی مطلبی با عنوان انقلاب اسلامی چه تاثیری بر هویت ایرانی دارد؟ نگاشته شده است.

کتاب جامعه شناسی دو درس چهاردهم انقلاب اسلامی ایران نقطه عطف بیداری اسلامی، بر تاثیر انقلاب بر بیداری ملت‌های مسلمان و حق طلبی ایشان پس از ظهور و بروز انقلاب اسلامی در ایران اشاره دارد.

فارسی ۲ پایه یازدهم درس پنجم ادبیات انقلاب اسلامی مطالبی در این خصوص ارائه کرده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111510809/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4