انتقاد وحیدی از عدم رسیدگی به طرح ساماندهی نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش

انتقاد وحیدی از عدم رسیدگی به طرح ساماندهی نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از عدم رسیدگی به طرح ساماندهی نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش که ۱۲۰ امضاء برای بررسی اولویت‌دار آن وجود دارد، انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، محمد وحیدی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما برخی طرح‌هایی داریم که بسیار حائز اهمیت هستند اما در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نمی‌گیرند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: طرح ساماندهی نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش ۱۲۰ امضاء دارد تا با اولویت رسیدگی شود همچنین پیشنهاد بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی نیز مطرح است اما به آن رسیدگی نمی‌شود و در دستور کار قرار نمی‌گیرد اما یکباره یک طرح برای اصلاح عبارتی مستقیم از کمیسیون به صحن مجلس شورای اسلامی می‌آید و به بحث گذاشته می‌شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101812570/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4