انتقاد از عرضه فراوان مکمل‌ها در داروخانه‌ها/ثبت ۳۳۵ اختراع جدید در حوزه سلامت


تهران – ایرنا – وزیر بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی با انتقاد از عرضه گسترده مکمل‌های دارویی و غذایی در داروخانه ها گفت: احتیاجی به این همه مکمل دارویی که اغلب قاچاق و تاریخ مصرف گذشته هستند، نیست و می توان ویتامین مورد نیاز بدن را با اصلاح سبک زندگی تامین کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85387567/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B3%DB%B3%DB%B5-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF