انتصاب اولین مدیرکل زن آموزش و پرورش در عربستان+ عکس

وزارت آموزش و پرورش با صدور حکمی منال بنت مبارک اللهیبی را به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش استان جده منصوب کرد. به گزارش پارسینه. – وزارت آموزش و پرورش با صدور حکمی منال بنت مبارک اللهیبی را به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش استان جده منصوب کرد. به گزارش پارسینه و به نقل …
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021108358677856256/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2B-%D8%B9%DA%A9%D8%B3