انتشار کلید اولیه ۳ آزمون وزارت بهداشت

کلید اولیه و فرم ثبت اعتراض به سوالات ۳ آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شد.

به گزارش ایسنا، کلید اولیه و فرم ثبت اعتراض نوبت دوم آزمون‌های «ملی دندانپزشکی»، «ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی» و «ارزیابی علمی دانشجویان انتقالی» در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس داوطلبان قرار گرفت. 

تقویم آزمون‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیانگر این است روز پنج‌شنبه ۱۴ دی ماه، زمان برگزاری این آزمون‌ها به میزبانی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی بود. 

مرحله نظری آزمون ملی دندانپزشکی شامل ۲ بخش «دروس اختصاصی» و «علوم‌پایه» می‌شود؛ آزمون دروس اختصاصی صبح پنج‌شنبه ۱۴ دی ماه و آزمون دروس پایه نیز عصر برگزار شد. 

همچنین آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور برای دو گروه از متقاضیان آزمون انتقال به داخل «ویژه ورودی‌های اول ژانویه ۲۰۱۹ به بعد» و «ویژه ورودی‌های پیش از ۲۰۱۹» بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی برگزار شد.

بنابر اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی،  اعتراض به سوالات تنها به صورت اینترنتی امکان پذیر است و راه های دیگر برای اعتراض پذیرفته نیست.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101711840/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B3-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA