انتشار کارت ورود به جلسه ۳ آزمون وزارت بهداشت

کارت ۳ آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

به گزارش ایسنا، کارت ورود به جلسه آزمون‌های «ملی دندانپزشکی»، «ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی» و «ارزیابی علمی دانشجویان انتقالی» در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار گرفت.

تقویم آزمون‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۴۰۲ بیانگر این است که آزمون‌های «ملی دندانپزشکی»، «ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی» و «ارزیابی علمی دانشجویان انتقالی» روز پنج‌شنبه ۱۴ دی ماه برگزار می‌شود. 

بیستمین دوره آزمون ملی دندان‌پزشکی در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود؛ به نحوی که آزمون دروس اختصاصی ساعت ۸:۳۰ صبح پنج‌شنبه ۱۴ دی ماه و آزمون دروس علوم‌پایه ساعت ۱۳:۳۰ همان روز برگزار می‌شود.

داوطلبانی که پیش از این در آزمون جامع علوم پایه شرکت کرده و قبول شده اند، می توانند از نمره قبولی قبلی خود استفاده کرده و در بخش علوم پایه آزمون شرکت نکنند. آزمون در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در تهران برگزار خواهد شد که نشانی دقیق آن روی کارت ورود به جلسه درج می‌شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101208228/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B3-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA