انتخاب ۹۰ نفر همکار صنعتی و اجرایی برتر در حوزه دانشگاه و صنعت


تهران – ایرنا – معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برای توسعه بیش از پیش فعالیت‌های مشترک با همکاران صنعتی و دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲، تعداد ۹۰ همکار صنعتی و اجرایی از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به عنوان همکاران صنعتی برتر انتخاب شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85379037/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DB%B9%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA