امیرعبداللهیان:‌ نام و یاد سردار سلیمانی در فرهنگ مقاومت فراموش نخواهد شد


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه گفت: هیچ‌گاه نمی‌توانیم در موضوع و مفهوم و نیز فرهنگ مقاومت نام و یاد شهید سلیمانی را فراموش کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85340601/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4