امکان بورسیه دانشجویان دکتری در دانشگاه فرهنگیان فراهم شد

دانشجویان مشغول به تحصیل دوره دکتری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور می‌توانند متقاضی بورسیه دانشگاه فرهنگیان شوند.

به گزارش ایسنا، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم جهت تأمین هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی از جمله دانشگاه فرهنگیان اقدام به بورسیه نمودن متقاضیان واجد شرایط در طول باقی مانده دوره تحصیلی دکتری دانشجویان داخل و خارج از کشور می کند.

این سازمان اعلام کرد در نظر دارد براساس «آیین نامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی» و با توجه به مصوبه شورای مرکزی بورس جهت تامین اعضای هیات علمی مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه بزرگمهر قائنات در رشته گرایش های مورد نیاز در فایل پیوست از بین دانشجویان دکتری خارج از کشور و دانشجویان دکتری داخل کشور که پیشنهاده خود را دفاع کرده اند، بورس اعطاء نماید. 

داوطلبان واجد شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه جاری با مراجعه به آدرس  https://sib.saorg.ir  سامانه یکپارچه بورس سازمان امور دانشجویان، گزینه سبد جامع بورس تحصیلی، بورس سال آخر  نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

تکنولوژی آموزشی، سنجش و اندازه گیری، سنجش و اندازه گیری روان سنجی، تربیت اسلامی، رشته و گرایش های حوزوی و دانشگاهی، علوم انسانی مرتبط با تعلیم و تربیت اسلامی، آموزش علوم اجتماعی، جامعه شناسی، جامعه شناسی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارتباطات، مبانی نظری اسلام، تاریخ و تمدن اسلامی، هنر اولویت با حیطه های نقاشی، گرافیک، صنایع دستی و هنرهای تجسمی از جمله محورهایی است که دانشجویان می توانند بورسیه هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شوند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101611259/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF