امکان افزایش ۱۰ برابری حجم تبادلات ایران و تاجیکستان با کمک دانش بنیان‌ها


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور از افزایش حجم تبادلات ایران و تاجیکستان به ۵۰۰ میلیون دلار خبر داد و گفت: این رقم با توجه به ظرفیت‌های فناورانه و توان دانش‌بنیان‌ها می‌تواند حداقل ۱۰ برابر رشد یابد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85348451/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4