املاک آموزش و پرورش پس گرفته می شود

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: بر اساس بر برنامه هفتم توسعه، املاکی که متعلق به آموزش و پرورش است و به هر دلیلی در اختیار سایر دستگاه هاست، – یا تا سال اول برنامه آن را تحویل می دهند یا از سال دوم به میزان عددی از آن ملک که در اختیار یک دستگاه قرار دارد، …
منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021075876313419776/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF