امسال روز اورشلیم با شور و شوق بیشتری نسبت به هر سال دیگری در سراسر جهان جشن گرفته خواهد شد


تهران – ایرنا – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور اطلاعیه ای تاکید کرد: برگزاری جشن روز قدس امسال به یاد شهدای جبهه مقاومت و مردم مظلوم و مقاوم فلسطین پرشورتر از هر سال قبل همه دنیا و مردم ایران هم مثل همه آزادگان جهان در این روز راهپیمایی می کنند و بیت المقدس هم شرکت می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85434043/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF