الکل‌سنج تنفسی ثبت اختراع شد


تهران – ایرنا – رییس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: الکل سنج تنفسی مرکز تحقیقات این سازمان پس از ۶ ماه کار تحقیقاتی و کارشناسی توسط نخبگان جوان این مرکز طراحی و ثبت اختراع شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85347323/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF