اقتصاد آلمان با سرعت به سوی وابستگی به چین می رود

به گزارش روز جمعه ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ موسسه اقتصادی آلمان(IW)دراین بررسی به نقل از اقتصاددانان با اشاره به روند فزاینده تولید محلی در بازار چین، افزوده است: رشد صادرات آلمان به چین به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است.  

ماتز با هشدار به کسب و کارهای آلمان در باره اعمال هر گونه تحریم احتمالی غرب بر پکن برای نمونه در صورت حمله چین به تایوان، که شرکت های آلمان را در معرض ورشکستگی قرار خواهد داد، خواستار مهار روند وابستگی به چین شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84859217/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF

این موسسه اقتصادی افزوده است: کسری تجاری آلمان با چین تا میانه ۲۰۲۲ تا نزدیک ۴۱ میلیارد یورو جهش کرده و خواستار تغییر کامل سیاست برلین و کاهش انگیزه ها و مشوق ها برای روابط تجاری با چین و چرخش به سوی افزایش روابط بازرگانی با دیگر بازارهای نوپدید به ویژه در آسیا شده است.   

به گفته یورگن ماتز نگارنده نتیجه این بررسی؛ وابستگی اقتصاد آلمان به چین، بسیار بیشتر از وابستگی پکن به برلین است و هشدار داده که این وابستگی، با توجه به موضع پکن در مورد جنگ اوکراین و قدرت نمایی نظامی آن در برابر تایوان که روابط بازرگانی آلمان را با دومین اقتصاد بزرگ جهان زیر بررسی قرار داده، مشکل سیاسی ایجاد می کند.

این تحقیق نشان می دهد: سهم چین در واردات آلمان از ۳.۴ درصد در نیمه نخست سال ۲۰۰۰ به ۱۲.۴ درصد در مدت مشابه سال جاری رسیده، اما ارزش واردات آلمان از چین در همین دوره نسبت به سال گذشته ۴۵.۷ درصد افزایش یافته است.

این اقتصاددان افزوده است: به رغم این خطرها و مشکلات، وابستگی های متقابل اقتصادی با چین در نیمه نخست ۲۰۲۲با سرعت وحشتناکی در مسیر نادرست پیش روی کرده است. سرمایه گذاری آلمان در چین از ژانویه تا ژوئن نزدیک به ۱۰ میلیارد یورو (۱۰ میلیارد دلار) بوده که نسبت به اوج پیشین در نیمه سال ۲۰۰۰ که ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بوده، به میزان چشمگیری بالاتر رفته است.