اعمال رتبه بازنشستگان فرهنگی در حقوق از این تاریخ + جزییات

رضامراد صحرایی؛ وزیر آموزش و پرورشدرباره اجرای فاز جدید رتبه بندی معلمان اظهار کرد: طبق آیین نامه رتبه بندی در فاز جدید، معلمان در مسیر ارتقا قرار می گیرند و مسیر رشد معلمان ترسیم می شود؛ – بر این اساس معلمان برای مراحل بعدی و کسب رتبه های جدید آماده می شوند. وی افزود: …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020903004284887040/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA